Послуги у сфері поводження з відходами

 • Розробка Звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог ЗУ "Про Оцінку впливу на Довкілля" у сфері поводження з відходами.
 • Збирання безпечних відходів
 • Оброблення та видалення безпечних відходів
 • Отримання Дозволу на здійснення операцій в сфері поводження з відходами
 • Проведення інвентаризації відходів
 • Розробка інструкції в сфері поводження з відходами
 • Розробка Реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів
 • Розробка Паспорту місця видалення відходів
 • Розроблення наказів про призначення відповідальних(ої) осіб (особи) у сфері поводження з відходами, планів організації роботи у сфері поводження звідходами
 • Надання консультацій з ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються,обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються
 • Надання послуг з укладення договорів на передачу відходів спеціалізованим підприємствам
 • Інша діяльність щодо поводження з відходами