Професійні послуги в сфері екології

ТОВ«НВП«УКРЕКОПРОЕКТ» МАЄ ДІЮЧІ МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS (QMS)ДСТУ ISO 9001:2015 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (СУЯ/СМЯ) ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS (EMS)
ДСТУ ISO 14001:2015 СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ (СЕУ)
Науково-дослідна лабораторія «НВП«УКРЕКОПРОЕКТ» має в розпорядженні велику приладову базу, і акредитована Мінекономіки України, в системі ДСТУ ISO 10012:2005
Перелік послуг:

Атмосферне повітря:

 • Інвентаризація викидів забруднюючих речовин на підприємстві
  • Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
 • Перевірка ефективності та розробка паспортів газоочисних установок
 • Інструментальні виміри викидів в атмосферу
Поводження з відходами:
 • Інвентаризація відходів
 • Складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
 • Складання технічних паспортів відходів
 • Складання паспортів місць видалення відходів (МВВ)
 • Складання санітарно-технічних паспортів на полігони ТПВ
 • Оформлення документів для отримання дозволів у сфері поводження з відходами
 • Підготовка декларацій про відходи
 • Складання інструкцій щодо поводження з відходами
 • Розробка заходів щодо скорочення утворення відходів та мінімізації впливу відходів на довкілля
Спеціальне водокористування:
 • Дозвіл на спеціальне водокористування

  • Розробка проектів гранично-допустимого скиду
  • Розробка індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення
  • Розробка індивідуальних технологічних нормативів використання питної води
Інше:
 • Розробка розділів «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище» (ОВНС)
 • Розробка та корегування проектів санітарно-захисної зони (СЗЗ)
 • Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
 • Послуги з Моніторингу, Звітності та Верифікації парникових газів (МЗВ)
Підприємство має в штаті: експертів з екології, екологів, інженерів-проектувальників, наукових співробітник-консультантів з біології, біологів-дослідників, наукових співробітників з геології, геофізики, гідрології.
Кваліфікація, досвід та професійна компетенція дозволяє надавати нам повний комплекс екологічних послуг для всіх галузей промисловості.
Пропонуємо вам оцінити зручність та оперативність отримання повного комплексу екологічних послуг в межах однієї компанії, якість виконання послуг, порядність у ціноутворенні.
Метою нашої діяльності є надання повного комплексу якісних екологічних послуг, які відповідають вимогам чинного законодавства та забезпечують ефективну та безпечну діяльність вашого підприємства.

Наша команда

Наша команда - це кваліфіковані фахівці з міжнародним досвідом, які є найкращими в своїй справі. Кваліфікація, досвід та професійна компетенція дозволяє надавати весь комплекс екологічних послуг для об'єктів любої складності. Ми щодня підвищуємо якість наших послуг з однією метою - зробити ведення бізнесу наших клієнтів максимально комфортним.

  Анатолій Білушенко

  Кандидат біологічних наук, експерт з натурних досліджень флори та фауни

  Юрій Диканов

  Провідний інженер-проектувальник, доктор технічних наук

  Ян Білоус

  Еколог, Науковий співробітник - консультант з натурних досліджень

  Наталя Залужна

  Керівник науково-дослідної групи, Кандидат біологічних наук.

  Сергій Атаєв

  Провідний інженер-проектувальник, кандидат технічних наук з "Екологічної Безпеки"

  Марина Носик

  Провідний інженер-еколог

  Анастасія Булгак

  Начальник відділу охорони навколишнього середовища