Охорона атмосферного повітря

  • Розробка Звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог ЗУ "Про Оцінку впливу на Довкілля" у сфері охорони атмосферного повітря.
  • Отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
  • Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел та ефективності роботи газоочисних установок
  • Надання послуг з постановки на державний облік у галузі охорони атмосферного повітря
  • Надання послуг зі складання державної статистичної звітності
  • Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел