Післяпроєктний моніторинг

ТОВ «НВП «Укрекопроект», надає послуги з якісного та своєчасного проведення післяпроектного моніторингу згідно з нормами чинного законодавства України, а саме:

✅Розробка індивідуальної програми та плану післяпроектного моніторингу з урахуванням особливостей планованої діяльності чи об’єкту;
✅Розробку графіка післяпроектного моніторингу та узгодження його з уповноваженим територіальним/центральним органом;
✅Проведення комплексних досліджень (з врахуванням вимог висновку з оцінки впливу на довкілля, при потребі – із залученням зацікавлених сторін):
➖ґрунтів (якісний та кількісний аналіз);
води (питної, стічної, зворотної, ➖поверхневих і підземних вод);
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
➖факторів фізичного впливу (шум, вібрація, іонізуюче випромінювання);
➖впливу на флору та фауну (орнітологічні, іхтіологічні дослідження та спостереження)
➖впливу від здійснення планованої діяльності під час будівництва;
впливу від здійснення планованої діяльності в експлуатаційний період.;
✅Підготовку звіту за результатами проведення необхідних досліджень та подання його до уповноваженого територіального/центрального органу;
✅Розробку заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля у випадку виявлення розбіжностей із здійсненою процедурою ОВД;
✅Супровід підприємства та контроль виконання умов у затверджений термін.

Увага❗❗❗
Не дотримання умов Висновку з ОВД🌎, щодо проведення післяпроектного моніторингу, може призвести до тимчасової зупинки, заборони провадження планової діяльності або анулювання результатів ОВД🌍 та призначення повторного проходження процедури ОВД.

☎️ +380 (098) 108 40 76