Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Положення Закону, зокрема, поширюються на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Етапи стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

  1. Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
  2. Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
  3. Проведення громадського обговорення та консультацій (транскордонних консультацій);
  4. Врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
  5. Інформування про затвердження документа державного планування;
  6. Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

ТОВ «НВП «Укрекопроект» готово якісно та швидко провести процедуру СЕО, для документів державного планування

  • стратегій планів, схем, містобудівної документації, загальнодержавних програм, державних цільових програм та інших програм і програмних документів, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування