Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

З 12 жовтня 2018 року діє Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» №2354-VIII від 20 березня 2018 року, яким визначено механізми урахування екологічних аспектів при розробці та прийнятті проектів документів державного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО)– процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному з ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 року, що набрав чинності 12 жовтня 2018 року.

СЕО поширюється на державні документи стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

СЕО обов’язково проводиться для документів державного планування (ДДП), які відповідають одночасно двом критеріям, зазначеним у ст. 2 Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», а у випадку, якщо проект ДДП відповідає лише одному із таких критеріїв, то рішення щодо здійснення СЕО замовник приймає самостійно.

Суб’єктами СЕО можуть бути: замовник; Мінприроди, МОЗ та їх територіальні органи (органи консультування); органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; громадськість; держава походження; зачеплена держава.

Замовник СЕО

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування або інший визначений, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням. Процедура відбувається шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості та органів охорони здоров’я та природи відповідної області.

Повноваження замовника:

 • забезпечує здійснення СЕО ДДП;
 • здійснює інформування та забезпечує вільний доступ до інформації у процесі СЕО;
 • забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у СЕО ДДП;
 • враховує в ДДП звіт про СЕО, результати громадського обговорення та консультацій;
 • здійснює у межах компетенції моніторинг наслідків виконання ДДП;
 • вживає заходів з усунення негативних наслідків для довкілля;
 • забезпечує фінансування здійснення СЕО.

Документи, які формуються у процесі СЕО:

 1. Заява про визначення обсягу СЕО;
 2. Повідомлення про оприлюднення проекту ДПТ та звіту про СЕО;
 3. Звіт про СЕО.

Звіт про СЕО, результати громадського обговорення та консультацій, а також результати транскордонних консультацій, враховуються в документі державного планування. Після затвердження документу, що пройшов стратегічну екологічну оцінку, Замовник має протягом п’яти робочих днів розмістити на своєму веб-сайті документ державного планування, а також інформацію про розроблені заходи з метою моніторингу наслідків від виконання документу.

Строк повного комплексу послуг «під ключ» та вартість даної послуги складається індивідуально.

Етапи стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

 1. Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 2. Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 3. Проведення громадського обговорення та консультацій (транскордонних консультацій);
 4. Врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
 5. Інформування про затвердження документа державного планування;
 6. Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

ТОВ «НВП «Укрекопроект» допоможе вам якісно та швидко провести процедуру СЕО, для будь-яких документів державного планування.

У разі зацікавленості послугою, ми надамо вам безкоштовну консультацію за телефоном +380981084076