Послуги науково-дослідної лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «НВП«УКРЕКОПРОЕКТ» має в розпорядженні велику приладову базу, і акредитована Мінекономіки України, в системі ДСТУ ISO 10012:2005 (по технічному регулюванню і метрології) на технічну компетентність і незалежність.

Усі виміри проводяться по методикам, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, Міжнародної організації по стандартизації, або визначеним в технічних умовах на конкретний виріб.

Ми пропонуємо:

  1. Радіологічний контроль
  2. Хімічний аналіз повітря: викиди стаціонарних джерел, повітря робочих зон, атмосферне повітря та ін.
  3. Показники мікроклімату робочої зони, в житлових і офісних приміщеннях.
  4. Усі види вимірів акустичного шуму.
  5. Хімічний аналіз вод природніх(поверхневі та підземні), питних, технічніх, стічніх.
  6. Аналіз Ґрунтів, водних витяжок, донних відкладень
  7. Вимірювання просторового розподілу температури поверхонь об’єктів за їх випроміненням
  8. Вимірювання електричних показників заземлення,опору ізоляції та ін.