Послуги з проведення післяпроектного моніторингу

ТОВ «НВП «Укрекопроект», надає послуги з якісного та своєчасного проведення післяпроектного моніторингу згідно з нормами чинного законодавства України, а саме:

  • Розробка індивідуальної програми та плану післяпроектного моніторингу з урахуванням особливостей планованої діяльності чи об’єкту;
  • Розробку графіка післяпроектного моніторингу та узгодження його з уповноваженим територіальним/центральним органом;
  • Проведення комплексних досліджень (з врахуванням вимог висновку з оцінки впливу на довкілля, при потребі – із залученням зацікавлених сторін):
  • ґрунтів (якісний та кількісний аналіз);
  • води (питної, стічної, зворотної, поверхневих і підземних вод);
  • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • факторів фізичного впливу (шум, вібрація, іонізуюче випромінювання);
  • впливу на флору та фауну (орнітологічні, іхтіологічні дослідження та спостереження)
  • впливу від здійснення планованої діяльності під час будівництва;
  • впливу від здійснення планованої діяльності в експлуатаційний період.;

Підготовку звіту за результатами проведення необхідних досліджень та подання його до уповноваженого територіального/центрального органу;

Розробку заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля у випадку виявлення розбіжностей із здійсненою процедурою ОВД;

Супровід підприємства та контроль виконання умов у затверджений термін.

Увага!!!

Не дотримання умов Висновку з ОВД, щодо проведення післяпроектного моніторингу, може призвести до тимчасової зупинки, заборони провадження планової діяльності або анулювання результатів ОВД та призначення повторного проходження процедури ОВД.