Послуги з проведення післяпроектного моніторингу

1.Якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення. Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроектного моніторингу визначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля. За результатами післяпроектного моніторингу, за потреби, суб’єкт господарювання та уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених частинамитретьоюічетвертоюстатті 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган узгоджують вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля.

2. Якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.

3. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, у разі звернення за новим рішенням про провадження планованої діяльності процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється повторно, з урахуванням виявленої інформації, у порядку, визначеному статтями 1-10, 14 цього Закону.

ТОВ «НВП «Укрекопроект», надає послуги з якісного та своєчасного проведення післяпроектного моніторингу згідно з нормами чинного законодавства України, а саме:

  • Розробка індивідуальної програми та плану післяпроектного моніторингу з урахуванням особливостей планованої діяльності чи об’єкту;
  • Розробку графіка післяпроектного моніторингу та узгодження його з уповноваженим територіальним/центральним органом;
  • Проведення комплексних досліджень (з врахуванням вимог висновку з оцінки впливу на довкілля, при потребі – із залученням зацікавлених сторін):
  • ґрунтів (якісний та кількісний аналіз);
  • води (питної, стічної, зворотної, поверхневих і підземних вод);
  • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • факторів фізичного впливу (шум, вібрація, іонізуюче випромінювання);
  • впливу на флору та фауну (орнітологічні, іхтіологічні дослідження та спостереження)
  • впливу від здійснення планованої діяльності під час будівництва;
  • впливу від здійснення планованої діяльності в експлуатаційний період.;

Підготовку звіту за результатами проведення необхідних досліджень та подання його до уповноваженого територіального/центрального органу;

Розробку заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля у випадку виявлення розбіжностей із здійсненою процедурою ОВД;

Супровід підприємства та контроль виконання умов у затверджений термін.

Увага!!!

Не дотримання умов Висновку з ОВД, щодо проведення післяпроектного моніторингу, може призвести до тимчасової зупинки, заборони провадження планової діяльності або анулювання результатів ОВД та призначення повторного проходження процедури ОВД.