Оцінка впливу на довкілля

НВП «УКРЕКОПРОЕКТ» - лідер галузі за отриманими позитивними висновками з «Оцінки впливу на довкілля», включаючи об'єкти першої категорії, які можуть мати значний вплив на довкілля.

 • Оцінка впливу на довкілля (ОВД)– це процедура перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.
 • Планована господарська діяльність– будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) об’єктів та інше втручання в природне середовище.
  Вплив на довкілля – будь-які можливі наслідки від планованої діяльності, а саме: наслідки, що стосуються життєдіяльності людини, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, природних заповідних територій, історичних пам’яток, природних ландшафтів, об’єктів культурної спадщини та соціально – економічних умов, що склалися в результаті змін в природньому середовищі.

Щоб врахувати усі можливі аспекти впливу на довкілля 18.12.2017 року вступив в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля » .

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності.

Без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності забороняється провадження планованої господарської діяльності, експлуатація об’єктів, втручання в природне середовище і ландшафти. стаття 3 п. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 • Перехідні положення Закону:

У випадку, якщо суб’єктом господарювання зроблено висновок екологічної експертизи до введення в дію закону, то такий висновок зберігає чинність та має статус висновку з оцінки впливу на довкілля

У випадку, коли суб’єкти господарювання отримали рішення про початок діяльності, то оцінки впливу на довкілля не потрібно.

 • Проходження процедури оцінки впливу на довкілля складається з таких етапів:
 • Визначення необхідності проведення ОВД;
 • Розміщення повідомлення про планову діяльність;
 • Підготовка звіту з ОВД ;
 • Громадське обговорення звіту з ОВД;
 • Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (відповідно до ст. 9 п. 3 цього Закону)
 • Отримання рішення про провадження планованої діяльності з урахуванням висновку з оцінки впливу на довкілля;
 • Післяпроектний моніторинг.
 • Визначення необхідності проведення ОВД
  Якщо суб’єкт господарювання вирішив займатися певною господарською діяльністю і ще не отримав на це відповідних документів, йому варто переглянути ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та визначити чи така діяльність потребує процедури ОВД.
 • Розміщення повідомлення про планову діяльність
  Після з’ясування суб’єктом господарської діяльності необхідності проведення процедури ОВД, він має направити до територіального/центрального органу повідомлення про плановану діяльність, в якому будуть вказані характеристики планованої діяльності, соціально-економічний вплив, сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля, належність до категорії, рівня деталізації інформації та ін.
 • Підготовка звіту з ОВД
  Звіт з ОВД – документ в якому визначається характер, інтенсивність, ступінь небезпеки будь- якого впливу діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.
 • Звіт з ОВД включає:
 • Технічні характеристики планової діяльності;
 • Висновки дослідження місця провадження з урахуванням містобудівної документації ;
 • Опис виправданих альтернатив;
 • Дослідження та опис поточного стану довкілля;
 • Дослідження та деталізація впливів на довкілля ;
 • Опис впливу на ландшафт;
 • Опис соціально – економічних ризиків;
 • Визначення заходів моніторингу та обліку впливів;
 • Пропозиції заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу;
 • Опис очікуваного негативного впливу;
 • Стислий зміст програми моніторингу;
 • Врахування зауваження та пропозиції громадськості, що надійшли.

Суб’єкт господарювання подає сформований звіт та оголошення про початок громадського обговорення уповноваженому територіальному/центральному органу.
Виконання підготовки звіту ОВД кропітка та відповідальна робота, яку варто доручити організаціям, які мають у цьому досвід.

 • Громадське обговорення
  Громадське обговорення звіту з ОВД здійснює уповноважений територіальний/центральний орган у формі громадських слухань та у формі отримання письмових зауважень і пропозицій. Таке обговорення триває від 25 до 35 робочих днів, час визначається залежно від категорії планованої діяльності та транскордонного впливу такої діяльності. Повідомлення про початок громадського обговорення має бути оприлюднено на офіційному веб-сайті уповноваженого територіального/центрального органу.
 • Висновок з ОВД
  Уповноважений територіальний/центральний орган видає висновок ОВД в якому визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість планованої діяльності, визначає умови її провадження. В описовій частині висновку з оцінки впливу на довкілля наводиться інформація про:здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля: врахування звіту з оцінки впливу на довкілля; враховані та відхилені зауваження та пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення
 • Висновок видається з урахуванням певних положень:
 • Величини масштабів впливу (площа території та чисельність населення);
 • Характеру впливу (опосередкований, кумулятивний, транскордонний, постійний,тимчасовий та ін.);
 • Передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля.
 • Забезпечення в повному обсязі дотримання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження., прописане в ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Висновок є обов’язковим до виконання.
 • Надзвичайно важливо при проходженні процедури ОВД визначити всі можливі впливи та їх наслідки для довкілля, розробити заходи щодо їх зменшення та запобігання, щоб убезпечити суб’єкт господарювання від можливих несприятливих дій контролюючих органів, штрафних санкції, негативної громадської думки при реалізації наміченої планованої діяльності.

Тому ми рекомендуємо для збереження Вашого часу, грошей та спокою - довірити проведення процедури з оцінки впливу на довкілля фахівцям «НВП«УКРЕКОПРОЕКТ»:

 1. Науково-дослідна лабораторія «НВП«УКРЕКОПРОЕКТ» має в розпорядженні велику приладову базу, і акредитована Мінекономіки України, в системі ДСТУ ISO 10012:2005 (по технічному регулюванню і метрології) на технічну компетентність і незалежність.
 2. Підприємство має в штаті: експертів з екології, екологів, інженерів-проектувальників, наукових співробітник-консультантів з біології, біологів-дослідників, наукових співробітників з геології, геофізики, гідрології.
 3. Для всіх об'єктів проводяться експертні дослідження впливу планованої діяльності на природні комплекси довкілля та враховуються зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності та обсягу досліджень.
 4. Довіряйте ваші проекти лише профессіоналам, щоб заощадити гроші, час та спокій.
 5. За період дії закону «Про оцінку впливу на довкілля» НВП «Укрекопроект» отримало ЛИШЕ ПОЗИТИВНІ ВИСНОВКИ за справами у всіх регіонах Украіни для різних галузей планованої діяльності: від спорудження свердловин до будівництва об'єктів підвищеної небезпеки, та великих інфрастуктурних проектів.

Нормативно-правова база:

 1. Закон України від 23 травня 2017 р. «Про оцінку впливу на довкілля»
 2. Постанова КМ України від 13 грудня 2017 р. № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»
 3. Постанова КМ України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»
 4. Постанова КМ України від 13 грудня 2017 р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»

Якщо у вас виникли питання - ви можете отримати професійну консультацію за телефонами:

 • +38 (098) 108 4076 Директор компанії Болбат Дмитро Володимирович
 • +38 (096) 850 2818 - Експерт з екології - Болбат Аліна Володимирівна
 • +38 (063) 326 0488 - Керівник відділу природокористування - Вербова Альона Сергіївна
 • +38 (094) 661 5490 - Керівник відділу по роботі з клієнтами – Пашняк Анастасія Володимирівна