Оцінка впливу на довкілля

НВП «УКРЕКОПРОЕКТ» - лідер галузі за отриманими позитивними висновками з «Оцінки впливу на довкілля», включаючи об'єкти, які знаходяться на території «Смарагдової мережі».
Для усіх об'єктів були проведені експертні дослідження впливу проектних територій на природні комплекси довкілля та враховані всі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності та обсягу досліджень.
Науково-дослідна лабораторія «НВП«УКРЕКОПРОЕКТ» має в розпорядженні велику приладову базу, і акредитована Мінекономіки України, в системі ДСТУ ISO 10012:2005 (по технічному регулюванню і метрології) на технічну компетентність і незалежність.
Підприємство має в штаті: експертів з екології,екологів,інженерів-проектувальників, наукових співробітник-консультантів з біології, біологів-дослідників, наукових співробітників з геології, геофізики, гідрології.
Кваліфікація , досвід та професійна компетенція дозволяє надавати нам весь комплекс екологічних послуг для усіх галузей промисловості.

Згідно Закону України про Оцінку Впливу на Довкілля (далі – Закон), який вступив в дію 18.12.2017, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону. В результаті прийняття Закону втратив чинність Закон України про Екологічну експертизу. Таким чином, процедура Оцінки Впливу на Довкілля замінює процедуру державної екологічної експертизи.

Закон впроваджує зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію Україна-ЄС, і дозволить забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних зобов’язань. Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Результатом проходження процедури Оцінки Впливу на Довкілля є Висновок, який видає Уповноважений орган (Мінприроди або Департамент Екології Облдержадміністрації) відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Необхідність проходження процедури Оцінка Впливу на Довкілля визначається відповідно до Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та Критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля. Якщо планована діяльність відповідає зазначеним Критеріям процедуру Оцінки Впливу на Довкілля проходити непотрібно.

Відповідно до статі 7 Закону проводиться громадське обговорення з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. В рамках громадського обговорення проводяться громадські слухання відповідно до Порядку проведення громадських слухань.

За період дії закону «Про оцінку впливу на довкілля» НВП «Укрекопроект» отримало ЛИШЕ ПОЗИТИВНІ ВИСНОВКИ за справами у 20 регіонах Украіни для різних галузей планованої діяльності: від спорудження свердловин до будівництва об'єктів підвищеної небезпеки, та великих інфрастуктурних проектів.

Нормативно-правова база:

Вартість послуги та строки виконання

Вартість послуги із супроводження процедури Оцінки Впливу на Довкілля залежить від масштабу впливу планованої діяльності, вартості проекту та якості розробленої проектної документації.

Але в будь-якому разі наші ціни завжди відповідають високій якості надання послуги.

Строки проходження процедури складають від 4 до 8 місяців в залежності від складності планованої діяльності

План надання послуги

Наша компанія надає повний комплекс послуг супроводження процедури Оцінки Впливу на Довкілля (ОВД) «під ключ».

Від суб’єкта господарювання потрібні тільки 3 речі:

  1. Надати вихідні дані для здійснення оцінки впливу на довкілля.
  2. Погодити документи для публікації у Реєстрі.
  3. Прийняти участь у громадському обговоренні проекту.

Ми розробляємо усі необхідні документи та супроводжуємо проходження процедури на усіх етапах.

Закон "Про оцінку впливу на довкілля"

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) вплив на довкілля (далі - вплив) - будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів;

2) громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи;

3) планована діяльність - планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України;

4) уповноважений територіальний орган - обласні, міські Київська та Севастопольська державні адміністрації (відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів;

5) уповноважений центральний орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 2.Зміст і суб’єкти оцінки впливу на довкілля

1. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до статей 5, 6 та 14 цього Закону;

2) проведення громадського обговорення відповідно до статей 7,8 та 14 цього Закону;

3) аналіз уповноваженим органом відповідно до статті 9 цього Закону інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3 цієї частини;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності відповідно до статті 11 цього Закону.

2. Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

3. Суб’єктами оцінки впливу на довкілля є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей цього Закону прирівнюються до суб’єктів господарювання (далі - суб’єкт господарювання), уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи, інші органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, громадськість, а у випадках, визначених статтею 14цього Закону, - держава походження та зачеплена держава.

Якщо у вас виникли питання - консультації безкоштовні за телефонами:

+38 (098) 108 4076 Директор компанії Болбат Дмитро Володимирович

+38 (096) 850 2818 - Експерт з екології - Болбат Аліна Володимирівна

+38 (063) 326 0488 - Керівник відділу природокористування - Вербова Альона Сергіївна

+38 (094) 661 5490 - Керівник відділу по роботі з клієнтами – Пашняк Анастасія Володимирівна