Розробка стратегічної екологічної оцінки: практичні поради для громад

Чому важливо проводити стратегічну екологічну оцінку документів державного планування, зокрема, стратегії розвитку громад, та як нещодавно запущений Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки покращив цю процедуру?


У травні 2023 було запущено Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки.

“Під час розробки стратегії розвитку громад членам робочої групи важливо розуміти, що СЕО є не лише формальним документом, який вимагається законодавством. Якісна СЕО є хорошим підґрунтям для впровадження заходів реалізації стратегії, у тому числі під час підготовки проєктних заявок для залучення зовнішнього фінансування”

Адже СЕО допомагає при розгляді альтернатив і пошуку взаємовигідних рішень, дає можливість на ранній стадії врахувати думки всіх зацікавлених осіб. Завдяки СЕО процес прийняття рішень більше зорієнтований на збалансований розвиток та сприяє загальній прозорості розробки стратегій.

“Насамперед потрібно розуміти, що пріоритети розвитку мають не суперечити екологічним пріоритетам, вони мають визначатися аналізом внутрішніх і зовнішніх чинників, таких як якість довкілля, тенденції до зміни довкілля, наявність ресурсів, нормативно-правова база тощо.

На практиці це означає, що будь-яка планована діяльність, яка спочатку даватиме видимий економічний ефект, але вподальшому призведе до погіршення якості довкілля, до порушення балансу демографічних процесів і виснаження природних ресурсів, така діяльність буде суперечити принципам збалансованого розвитку й не може мати місця в стратегічних документах загалом”

Тому якісне проведення СЕО дає можливість ухвалювати оптимальні рішення з огляду на економічні, соціальні та екологічні принципи та пріоритети та його подальше впровадження. Значну роль під час проведення стратегічної екологічної оцінки відіграє широке залучення громадськості, що є запорукою збалансованості та ефективності прийняття рішень та подальшого впровадження їх у життя