Моніторинг впливу на біорізноманіття ГП"Шебелинкагазовидобування"

В рамках надання послуги "Моніторинг впливу на біорізноманіття ГП"Шебелинкагазовидобування" "

Фахівцями "УКРЕКОПРОЕКТ" проведено: здійснення камеральної (на основі літературних та фондових джерел, відкритих масивів та наборів даних) оцінки різноманіття рослин, тварин та грибів в межах кожноїзліцензійних ділянок, які розробляються підприємством на підставі спеціальних дозволів на користування надрами та визначення 4-х найбільш представницьких для подальшого вивчення територій (в межах кожної з ліцензійних ділянок спеціальних дозволів на користування надрами);

-інвентаризація видів рослин, грибів та лишайників, які зростають та тварин, які мешкають на обраних для вивчення територіях в межах родовищ, які розробляються підприємством на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, з проведенням польових виїздів-експедицій кваліфікованих фахівців