Увага зміни у законодавстві України

УВАГА!!! згідно ДБН А.2.2-1:2021 (СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ).

Для видів діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) відповідно до вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, розроблення матеріалів ОВНС виконується з використанням матеріалів звіту про оцінку впливу на довкілля відповідно до розділу 5 даних норм в повному обсязі.